Vidalista online shopping

Viagra is the most well known treatment for erectile dysfunction. It has been used by millions of men over the course of close to 20 years. During this time it has established itself as the leading brand for the effective treatment of impotence. But what are the advantages of using Viagra over other erectile dysfunction treatments?

Beginning with arousal signals from your brain, it takes a finely choreographed series of events to produce an erection. And it all hinges on good blood flow to the penis. Within the penis are two chambers called the corpora cavernosa. Nitric oxide (NO) is released in the chambers during sexual stimulation. NO activates an enzyme called guanylate cyclase. That increases levels of cyclic guanosine monophosphate (cGMP), which causes muscles to relax.

Some people have muscle aches and pains throughout their bodies while taking ED medications. Others have reported specific pain in their lower back. If you have these types of pain while taking ED medication, over-the-counter (OTC) pain medication may help. However, you should talk to your doctor about other possible causes of your pain. Your doctor can help you choose an OTC medication that is safe to take with your ED medications and with any other medications you take.

Natural treatments : Dehydroepiandrosterone (DHEA) is a natural hormone produced by your adrenal glands. It can be converted to both estrogen and testosterone in the body. Scientists make the dietary supplement from wild yam and soy. The influential Massachusetts male aging studyTrusted Source showed that men with ED were more likely to have low levels of DHEA. In 2009, 40 men with ED participated in another study in which half receiving 50 mg DHEA and half receiving a placebo once a day for six months. Those receiving the DHEA were more likely to achieve and maintain an erection. More recently, DHEA has been identified as an option for treatment of ED for men with concurrent diabetes. ED commonly affects these men because of hormonal issues as well as diabetes complications that interfere with blood flow to organs. Natural treatments have 1 flaw , they are slow. So if you want to go with standard medication read extra details at XXX.

For our dutch guests :

De effecten van Viagra kunnen tot vier uur aanhouden. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat er gedurende vier opeenvolgende uren een erectie door het individu wordt ondersteund. In plaats daarvan betekent het simpelweg dat men in die periode kan worden bereikt als seksuele stimulatie wordt gegeven. Degenen die Viagra innemen hebben dan voldoende tijd voor spontane geslachtsgemeenschap. Vier uur is voldoende tijd voor het individu om in de stemming te komen voor seks zonder te moeten haasten.

Beginnend met opwindingssignalen van je hersenen, duurt het een fijn gechoreografeerde reeks van gebeurtenissen om een ??erectie te produceren. En het hangt allemaal af van een goede bloedtoevoer naar de penis. In de penis bevinden zich twee kamers, de corpora cavernosa. Stikstofmonoxide (NO) komt vrij in de kamers tijdens seksuele stimulatie. NO activeert een enzym dat guanylaatcyclase wordt genoemd. Dat verhoogt de niveaus van cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP), waardoor de spieren ontspannen.

Natuurlijke behandelingen: Dehydroepiandrosteron (DHEA) is een natuurlijk hormoon dat door uw bijnieren wordt geproduceerd. Het kan worden omgezet in zowel oestrogeen als testosteron in het lichaam. Wetenschappers maken het voedingssupplement van wilde yam en soja. De invloedrijke mannelijke verouderingstest in Massachusetts toonde aan dat mannen met ED waarschijnlijk een laag DHEA-niveau hadden. In 2009 namen 40 mannen met ED deel aan een andere studie waarbij de helft 50 mg DHEA ontving en de helft een placebo kreeg eenmaal daags gedurende zes maanden. Degenen die de DHEA ontvingen, hadden meer kans om een ??erectie te krijgen en te behouden. Meer recent is DHEA geidentificeerd als een optie voor de behandeling van ED voor mannen met gelijktijdige diabetes. ED beinvloedt deze mannen vaak vanwege hormonale problemen en diabetescomplicaties die interfereren met de bloedtoevoer naar organen. Natuurlijke behandelingen hebben 1 fout, ze zijn traag. Dus als u met standaardmedicijnen wilt gaan zie extra details op Tadalafil Kopen.

Tags: No tags

Comments are closed.